وب سايت رسمي محمد عبداللهي

برناه نويس ، طراح وب و مدرس حرفه اي

مشاوره و اجرا شش سیگما six sigma

شش سیگما six sigma

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

شش سیگما

همانطور که می دانیم یکی از مهم ترین اهداف سازمان ها بهبود بهره وری است. برای دستیابی به این هدف سازمانها بايستي درك درستي از مسائل و مشكلات خود داشته باشند. همچنين ماهيت و شيوه عملكرد ابزارهاي حل مسئله را نيز دریابند تا با انتخاب و بكارگيري اين ابزارها، بتوانند به رفع مشكلات و ايجاد بهبود مستمر در سازمان بپردازند. در حال حاضر روش هاي مديريت نوين فراواني نظیر 5s، six sigma، كايزن و غیره براي بهبود بهره وری وجود دارند.

تعریف واژه و مفهوم شش سیگما:

سیگما یکی از حروف یونانی است که در آمار به معنی انحراف معیار می باشد. انحراف معیار از شاخص های آماری است که برای محاسبه  انحراف موجود در داده ها یا فرایندها به کار می رود. معیار سیگما برای ارزیابی عملکرد یک فرایند و ایجاد زبان مشترکی برای بیان این معیار به کار می رود.

شش سیگما یک نگرش منضبط، داده محرک و روشی برای حذف عیبها در هر فرآیند و محصول می باشد و دامنه آن از ساخت تا فروش را در برمی گیرد و شامل همه محصولات و خدمات ارایه شده از سوی یک سازمان می باشد.

شش سيگما مجموعه اي از تكنيكهاي آماري براي اندازه گيري عملكرد فرآيندهاست. این روش بر اساس داده (data) هدايت مي شود و هدف آن دستيابي به كيفيت برتر است. برای رسیدن به سطح شش سیگما به ازای هر فرآیند در سازمان نباید بیش از 3.4 عیب در هر یک میلیون فرصت ایجاد گردد. در شش سیگما عیب به هر چیزی که خارج از مشخصات تعیین شده از سوی مشتری باشد، گفته می شود و فرصت حداکثر تعداد دفعاتی می باشد که هر عیب مجال حضور در یک محصول یا فرآیند را پیدا می کند و تعداد عیوب ممکن، بستگی به تعداد مشخصه هایی دارد که برای خروجی فرآیند تعریف شده است. در واقع شش سیگما یک روش مبتنی بر پيشگيري قبل از وقوع اشتباهات است و همین امر آن را از سایر روش ها متمایز ساخته. بنابراین هدف در این روش ارائه محصول یا خدمتی است که عاری از هر گونه نقص به مشتری ارایه شود و خواسته های مشتری در سه زمینه کیفیت، زمان و هزینه، برآورده گردد.

استراتژی شش سیگما در بهبود فرایند:

برای رسیدن به سطح مطلوب در سازمان باید تمامی فرایندها شناسایی گردند که در واقعیت دستیابی به چنین امری دشوار می نماید، بدین منظور متخصصین شش سیگما پروژه هاي بهبود فرآيند و تيم پروژه را پیشنهاد می دهند. بيشتر پروژه هاي شش سيگما با توسعه ساختار فرآيندي آغاز مي گردند، در صورت وجود چنين ساختاري، تيم پروژه سعي در تعريف پروژه هايي مي كند كه نسبت به بهبود فرآيند، فوايد بيشتري داشته باشند.

اكثر پروژه هاي شش سيگما تأكيد بر زيرفرآيند  دارند، اندازه گيري فرآيندهاي كسب و كار يا زنجيره ارزش با 2 تا 3 مقياس، منطقي است.

اهداف شش سیگما

  • کاهش نوسانات و تغییرات
  • کاهش ایرادات
  • بهبود بازدهی فرایند
  • افزایش رضایت مشتری
  • کاهش هزینه ها
  • بهبود کیفیت
  • روشی سیستماتیک جهت حل مسائل
  • تقویت بنیه رقابتی سازمان
  • کاهش سیکل زمانی ( تحویل به موقع (

روشها و تاک تیک های شش سيگما

بطور کلی ابزارهای شش سیگما که در قالب دو روش سيستماتيک و پروژه ايی مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

1. روش DMAIC یا متدولوژی نتیجه گرایی

2. روش DMADV

DMAIC

define تعريف اهداف پروژه و قابليت ارائه به مشتری (داخلی _ خارجی)

measure اندازه گيری عملکرد فعلی فرآيند

analyse تجزيه و تحليل علل ريشه ای بروز عيوب

improve بهبود فرآيند مورد بررسی از نظر حذف عيوب

control کنترل عملکرد آتی فرآيند

DMADV

define تعريف اهداف پروژه و قابليت ارائه به مشتری (داخلی _ خارجی)

measure اندازه گيری عملکرد فعلی فرآيند

analyse تجزيه و تحليل علل ريشه ای بروز عيوب

design طراحی اجزای فرآيند برای تامين نيازهای مشتری

verify تصديق عملکرد طراحی شده و توانايی فرآيند برای تامين نيازمنديهای مشتری

ساختار شش سيگما در سازمانها

برای درک، آموزش، استقرار و نتيجه گيری پروژه های شش سیگما، شش گروه از افراد در سازمان ها پيشنهاد مي شوند که عبارتند از:

Executive (مديران ارشد): مدير يا مديران ارشد، مسئول تعريف شش سيگما در سازمان هستند. وظیفه اصلی آنها هدف گذاری در سطح شرکت در راستای استراتژی های کسب و کار، تعيين نحوه و چگونگی کسب مزيت در تحقق نتايج پروژه ها است.

Champion (قهرمانان): به مديران ارشدی که پروژه های شش سيگما را انتخاب و بر روی آن نظارت مي کنند، اطلاق می گردد که مسئوليت آنها تامین منابع مورد نياز و یاری گرفتن از سایر افراد در صورت نیاز می باشد.

Master Black Belt (مديران کمربند مشکی): افرادی که پروژه های جامع شش سيگما را هدايت و راهبری مي کنند.

Black Belt (کمربند مشکی ها):  به رهبران گروه مسئول اجرای پروژه های شش سيگما گفته می شود. اعضای اين گروه به تناسب مهارت های رهبری و ارتباطشان انتخاب مي شوند.

Green Belt (کمربند سبزها): به افرادی گفته مي شود که در زمینه دانش شش سيگما فعالیت مي کنند.

Team Member(تيم اجرايی): افرادی که برنامه های مشخص تعريف شده بهبود را به صورت عملياتی اجرا يا نظارت مي کنند.

اصول شش‌گانه شش سيگما :

1-  تمركز بر مشتري

2-  مديريت بر اساس اطلاعات و واقعيات

3-  تمركز بر فرآيندها، مديريت و بهبود آنها

4-  مديريت پيشگيرانه

5-  همكاري نامتناهي

6-  حركت به سوي كمال (صفر خطا)؛ قدرت تحمل شكست (خطا)تعريف- اندازه گيری- تجزيه وتحليل- بهبود و کنترل

تعريف- اندازه گيری- تجزيه وتحليل- طراحی و بازبینی