وب سايت رسمي محمد عبداللهي

برناه نويس ، طراح وب و مدرس حرفه اي

مشاوره و اجرا سیستم های مدیریت یکپارچه IMS

سیستم های مدیریت یکپارچه IMS

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS: Integrated Management Systems)در نتیجه توسعه روز افزون سازمان ها و افزایش گرایش به استقرار سیستم های مدیریتی بمنظور دستیابی به یک الگوی جامع مدیریتی طراحی شده اند. این سیستم از تلفیق استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 بوجود آمده است. با استقرار این سیستم یک مدیریت همه جانبه در سازمان برقرار می گردد که طیف وسیعی از نیازها را مد نظر قرار می دهد. برای مثال سیستم مدیریت کیفیت به نیازهای مشتریان توجه دارد در حالی که  سیستم مدیریت زیست محیطی نیازهای افراد جامعه درخصوص حفاظت از محیط زیست را در دستور کار خود دارد و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر حفظ و برقراری ایمنی و بهداشت شغلی نیروی انسانی سازمان تأکید دارد. از این رو برقراری یک سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان موجب می گردد که به تمامی این نیازها بطور همزمان رسیدگی و توجه گردد.

برخی مزایای استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه عبارتند از:

· کاهش زمان استقرار و سرعت بخشیدن به روند ممیزی و دریافت گواهینامه

· تسهیل در شناسایی عدم انطباق ها و رفع آن ها و انجام اقدامات اصلاحی در فرایند ممیزی

· کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم

· کمک به مدیریت سازمان در تدوین خط مشی سیستم

· ایجاد یکنواختی در فعالیت های زیر سیستم ها

· کاهش تعداد ممیزی ها در طول سال

· تمرکز سازمان اداره کننده و مسئولیت مستقیم اداره و بهبود سیستم ها